نمایش صفحه 1 از 1

DC/DC

مرتب سازی بر اساس
جستجوی پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
 • پیش فرض
 • نام : الف تا ی
 • نام : ی تا الف
 • ارزان‌ترین
 • گران‌ترین
 • جدیدترین ها
 • پرفروش‌ترین
 • پربازدید‌ترین ها
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ولت
 • ولتاژ ورودی : 9/2 الی 18 ولت DC
 • جریان خروجی : 3 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • جریان خروجی : 1.5 آمپر
 • ولتاژ خروجی : 12 ولت
 • ولتاژ ورودی : 9/2 الی 18 ولت DC
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ ورودی : 9/2 الی 18 ولت DC
 • جریان خروجی : 0.57 آمپر
 • ولتاژ خروجی : 24 ولت
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 9/2 الی 18 ولت DC
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 50 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 9/2 الی 18 ولت DC
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 50 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 9/2 الی 18 ولت DC
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 50 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 9/2 الی 18 ولت DC
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 25 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 9/2 الی 18 ولت DC
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 25 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 5 ولت
 • ولتاژ ورودی : 18 الی 36
 • جریان خروجی : 5 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ ورودی : 18 الی 36
 • ولتاژ خروجی : 12 ولت
 • جریان خروجی : 1.1 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ ورودی : 18 الی 36
 • جریان خروجی : 0.57 آمپر
 • ولتاژ خروجی : 24 ولت
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ ورودی : 36 الی 72
 • جریان خروجی : 3 آمپر
 • ولتاژ خروجی : 5 ولت
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ ورودی : 36 الی 72
 • ولتاژ خروجی : 12 ولت
 • جریان خروجی : 1.5 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ ورودی : 36 الی 72
 • ولتاژ خروجی : 24 ولت
 • جریان خروجی : 0.6 A
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 19 الی 36
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • فن خنک کننده : ندارد
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ ورودی : 18 الی 36
 • ولتاژ خروجی : 12 ولت
 • جریان خروجی : 12 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • جریان خروجی : 2 آمپر
 • ولتاژ خروجی : 24 ولت
 • ولتاژ ورودی : 19 الی 36
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ ورودی : 36 الی 72
 • جریان خروجی : 2.2 آمپر
 • ولتاژ خروجی : 12 ولت
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 24 ولت
 • ولتاژ ورودی : 36 الی 72
 • جریان خروجی : 4.3 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 19 الی 36
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 25 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 19 الی 36
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 25 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 19 الی 36
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 25 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 36 الی 72
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 25 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 36 الی 72
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 25 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 36 الی 72
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 25 وات
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 24 ولت
 • ولتاژ ورودی : 19 الی 72
 • جریان خروجی : 40 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 48 ولت
 • ولتاژ ورودی : 19 الی 72
 • جریان خروجی : 21 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 12 ولت
 • ولتاژ ورودی : 72 الی 144
 • جریان خروجی : 60 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 24 ولت
 • ولتاژ ورودی : 72 الی 144
 • جریان خروجی : 10 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • ولتاژ خروجی : 48 ولت
 • ولتاژ ورودی : 72 الی 144
 • جریان خروجی : 21 آمپر
0 نفر
تماس برای قیمت
مشخصات فنی
 • مدل نصب : پیچی (کف خواب)
 • ولتاژ ورودی : 9/2 الی 18 ولت DC
 • تعداد خروجی : تک خروجی
 • توان : 25 وات

منابع تغذیه با ورودی ولتاژ DC و ولتاژ خروجی DC

منابع تغذیه DC/DC به منابع تغذیه ای گفته میشه که یک رنج متغیر از ولتاژ ورودی DC را به ولتاژ خروجی ثابت DC تبدیل میکند.

نمایش کمتر
جستجوی پیشرفته
تعداد خروجی
توان
ولتاژ خروجی
مدل نصب
گارانتی
جریان خروجی
ولتاژ ورودی
فن خنک کننده
مشاهده نتایج
خانه
دسته ها
جستجو
0 سبد
پروفایل
بیشتر
دسته بندی ها
لیست محصولات آماده فروش
بازگشت به بالا