منبع تغذیه مینول

برد رله 6 کاناله

برد رله 6 کاناله 16 آمپری
کد محصول: RL-DR8MLN
رایگان

برد رله 6 کاناله 16 آمپری دارای شاسی تحریک مستقل و کتم جداگانه برای هر کانال

برد رله 6 کاناله 16 آمپری دارای شاسی تحریک مستقل و کتم جداگانه برای هر کانال

برچسب های محصول