جستجو

اطلاعیه حفظ حریم خصوصی

اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می‌شود.

حفاظت بیشترازحقوق شخصی افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران است، بلکه باعث اعتماد بیشترومشارکت آنها در فعالیت‌های جاری می‌گردد.

هدف ازاین بیانیه، آگاه ساختن شما درباره‌ نوع و نحوه‌ استفاده ازاطلاعاتی است که درهنگام بازدید ازسایت، ازجانب شما دریافت می‌گردد.

شرکت پیشروتدبیرآراد متعهد است که حریم شخصی کاربران خود راحفظ نماید.

بدین منظورخودرا ملزم به رعایت استانداردهای جهانی مورد نیاز در جمع‌آوری وحفاظت داده‌ها، می‌داند.

  مشاهده صفحات وب‌سایت‌ ما نیازمند دادن اطلاعات ازسوی کاربران نمي‌باشد، اما برخی موارد از جمله ارائه خدمات بصورت الكترونيكي وخرید اینترنتی مستلزم دريافت اطلاعات شخصی شما بوده و پس ازتحليل اطلاعات اين خدمات به شما ارائه مي‌گردد. 

 شرکت پیشروتدبیرآراد در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصی شما هست وبه هیچ وجه اطلاعات فردی و شخصی کاربران خود را افشا نمی کند. 

  لازم به ذکر است که هدف ما از دريافت اين اطلاعات، ارائه هر چه بهتروسريعترخدمات الكترونيكي به مشتریان عزیز است.

فروشگاه پیشرو تدبیر آراد، فروش منبع تغذیه مینول

فیلترها
Sort
display