منبع تغذیه مینول

برد رله 3 کاناله

برد رله3 کاناله 40 آمپری
کد محصول: RL-DR3
رایگان

برد رله 3 کاناله 40 آمپری دارای شاسی تحریک مستقل و کتم جداگانه برای هر کانال

برد رله 3 کاناله 40 آمپری دارای شاسی تحریک مستقل و کتم جداگانه برای هر کانال

برچسب های محصول